Hvorfor bør du velge meg?

Fordi da får du en dyktig prosjekterende arkitekt i tiltaksklasse 2 som har bakgrunn også fra arealplanlegging, teknisk tegning, eiendomsforvaltning og i tillegg minst 20 grunner til:

 • Boligblokker
 • Skoler
 • Publikumsbygg
 • Arbeidsbygg
 • Driftsbygninger
 • Rekkehus
 • Tomannsbolig
 • Tremannsbolig
 • Firemannsbolig osv.
 • Enebolig.
 • Tilbygg/påbygg/underbygg eks./inkl. opptegning av eksisterende bygning.
 • Garasje
 • Utvendig bod
 • Uthus
 • Anneks
 • Egen arkitekttegnet bolig fra grunn av eller inspirasjon fra katalogtegning som utgangspunkt (men må absolutt tilpasses og endres for å unngå plagiat/kopiering)
 • Interiør design innenfor CGI
 • Industriell design
 • Offshore tegninger
 • Annet? Send forespørsel

 

Ved oppdrag innen boliger o.l, vil jeg trenge fra deg isåfall:

All dokumentasjon før jeg begynner å tegne på prosjektet, av dokumentasjon vil si:
 • Reguleringsplanbestemmelser, og/eller planbesemmelser eller annet nødvendig.
 • Skissert idé/tegninger med mål og/eller beskrivelse av ønsket tiltak/form/design o.l.
 • Ønskede materialer brukt. (hvis ønskelig)
 • Byggeplass med gårds- og bruksnummer (hvis tilgjengelig) og annen relevant info.
 • Informasjon om m.o.h (hvis tilgjengelig) og hvis ønskelig at jeg leverer prosjektering. (via innleide selskap)
 • Situasjonskart. (Jeg også kan skaffe dette, kostnader for uthenting av situasjonskart blir lagt til, og generelt alle dokumentasjonskostnader fra tredjepart.)
 • Vindretning, solforhold o.a av betydning. (hvis aktuelt)
 • Ønsket tiltak/form/design er ikke alltid lett å vite i begynnelsen, dette vil eventuelt kunne vente til vi har snakket sammen og funnet mer ut av din situasjon.

Inkludert i pakken for boligtegninger med visse unntak er følgende;
1. Oppstartsmøte online
2. Tegninger 1’ste fase (skisser ifm. forhåndskonferanse med kommune el.l )
3. Tegninger 2’dre fase (komplette arkitekttegninger for byggesøknad iht. PBL § 20-1).
3.1. Plan A4 format.
3.2. Snitt (fra 2-3 stk og oppover, i fht behov og/eller ønsker).
3.3. Fasader.
4. Ved siden av tegninger 2’dre fase, inkluderes tegninger A3 format (komplett målsetting av plan, snitt og fasader til bruk mot UE el.l)*
5. Flere varianter ifm. form, materialer og/eller farger i RAL NCS fargekoder. (mot tillegg)
6. Vinduskjema.
7. Volumberegning. (hvis aktuelt for ditt prosjekt)
8. Fotorealistisk 3D visualisering perspektiver (4 stk eksteriørbilder).
9. Utomhusplan/situasjonskart 2D.*
10. 3 x revideringer innenfor rimelighetens grenser. (gjelder ikke ved eller for valg av en ny modell i tegneprosessen)
11. Full bruksrett til tegninger. Tegninger sendes som: 1. PDF, 2. Arbeidsfil, 3. DWG for UE. 4. DXF for UE.*

*Inkluderer målsetting av vegger og tak, inkluderer ikke prosjektering av detaljer og/eller dimensjonering av laster for dragere, tak, søyler etc.
*Kostnader ved framskaffing av situasjonskart og annen nødvendig dokumentasjon og/eller tegninger fra tredjepart faktureres kunden.
*Unntak hvis tegninger skal brukes på andre prosjekter enn din egen bolig. Isåfall avtales om dette nærmere.
Alt som ikke er nevnt over gjelder egne pakker.

Noe mer du lurer på?

Bare til å spørre!

TA KONTAKT I DAG!

 

Den som trår varsomt trår langt, sies det. Det store bildet er bygget opp av små steg, en ting av gangen. Konsekvensen av dette er ikke noe annet enn SUKSESS!

Som en person med over 13 års erfaring har jeg opparbeidet meg og lært hvilke aspekter som er viktige i arbeidsmarkedet. Jeg forstår veldig godt betydningen av å alltid være i forkant. Jobbe fra “a til å”, ta ansvar og alltid se etter en bedre måte å jobbe på. Være ute etter gode løsninger, samtidig være effektiv og strukturert, kvalitet og det store helhetsutrykket er avgjørende for et langvarig oppnåelse og minimum tilfredstillende resultat.

Med min erfaring generelt innenfor arbeidsmarkedet har jeg dannet meg betydning av å hele tiden være «våken», markedsføring, snakke med kunder, selge produkter, følge opp kunder, svare på henvendelser, være løsningorientert, lytte til kunder, prioritere riktig, være tålmodig i vanskelige situasjoner, jobbe lenge, holde hodet kaldt når det er travelt osv. Ledende tegneprogramer som AutoCad, ArchiCAD, DDS, Inventor, Sketchup m.fl. er en av de jeg har brukt mest. Samt andre systemer og programmer, som involverer Lumion og V-Ray til visualisering, Photoshop til etterproduksjon og f.eks. PowerPoint til presentering av prosjekter.

Asim

FØLG MED, BLI OPPDATERT, BLI INSPIRERT.

Ønsker du at jeg informerer deg om nye arkitektboliger og idèer?
Bare skriv inn din epost her under, så legger jeg deg opp på listen over foretrukne!

Din e-post adresse vil ikke bli brukt til noe annet enn ovennevnt, eller bli synliggjort til en tredje part på noe som helst måte.